Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

a DVSC Kézilabda Kft. által üzemeltetett weboldal működésével összefüggésben kezelt adatkezelésről

1. Általános tájékoztatás

Társaságunk üzemelteti az akademia.dvsckezilabda.hu címen elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon elérhető webáruházat (a továbbiakban: Webáruház). Jelen tájékoztató azon természetes személyek részére szól, akiknek egyes személyes adatait a Weboldal használatával, illetve a Weboldalon elérhető szolgáltatások, termékek igénybevételével összefüggésben a lentebb részletesen kifejtett célok érdekében kezeljük (a továbbiakban: érintettek).

Társaságunk az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartásával jár el. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezések, fogalmak alatt az általános adatvédelmi rendeletben és az Infotv.-ben meghatározott fogalmakat kell érteni.

Társaságunk, mint adatkezelő jelen tájékoztató útján tesz eleget az általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikkében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

Amennyiben a tájékoztatóval vagy a jogaival kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, elérhetőségeinken további tájékoztatást kérhet.

1.1. AZ ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Név: DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő)

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 32-34
Adószám:11813040-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-006540
Képviselő: Ábrók Zsolt ügyvezető önálló képviseleti joggal
E-mail: info@dvsckezilabda.hu
Weboldal: akademia.dvsckezilabda.hu
Főtevékenység: 9319 ’08 Egyéb sporttevékenység

Amennyiben Önnek bármely kérdése vagy észrevétele merülne fel jelen tájékoztatóval vagy a Társaság adatkezelésével összefüggésben, úgy az alábbi elérhetőségen tud kapcsolatba lépni velünk:

Telefon: +36 70 627 5533
Levelezési cím és a titkárság címe: Agora Irodaház, 4025 Debrecen, Barna utca 23.
E-mail: info@dvsckezilabda.hu

Amennyiben kifejezetten adatvédelemmel kapcsolatos panasza vagy kérdése van, úgy a Társaság adatvédelmi tisztviselőjével a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen tudja felvenni:

E-mail: adatvedelem@micskey.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
DP Consult Kft.
Székhely: 4033 Debrecen, Budai Nagy Antal utca 132.
E-mail cím: adatvedelem@micskey.hu

2. Weboldalunkon felmerülhető adatkezelések leírása

Adatkezelés céljaÉrintettek köreKezelt adatok köreAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
  A Weboldalon keresztül és e-mailben történő kommunickáció  A Weboldalra látogatók, a Webáruházból rendelők.  Az érintett megadott neve, lakcíme, más címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, az ügy leírása, valamint minden egyéb olyan információ, amelyet az érintett az általa kezdeményezett ügyben megad.                            Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja [az érintett önkéntes hozzájárulása.]  Az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig.  
  A Weboldalon az Adatkezelő által működtetett akadémiára regisztráló érintettek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a vevői szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.    A Weboldalon regisztrálók.  Az érintett neve, lakcíme, szállítási címe, más címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai, azonosítószáma.  Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja [az érintett önkéntes hozzájárulása.]  Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig.
  Süti kezelés:   Részletes tájékoztatást az alábbi linken elérhető „Süti” tájékoztatóból kaphat. Süti tájékoztató  A Weboldalra látogatók köre.  A Weboldalon használt cookie-k (sütik) által gyűjtött adatok.  Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja [az érintett önkéntes hozzájárulása.]  Az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig. A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad az eszközön. (Süti törlési módok a táblázat alján.*)
  Az adatok teljességéről készített biztonsági mentések  A Weboldalra látogatók.  Biztonsági mentések készítése a Weboldal illetve a Webáruház használatával kapcsolatos folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása érdekében  Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja [mérlegelési teszt eredményeként az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen.]  A biztonsági mentések elkészítésétől számított 1 hónapig.
  Más honlapokról származó beágyazott tartalmak bemutatása (pl. Youtube videók, képek, cikkek)   A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.  A Weboldalra látogatók  Ezek a más webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.  Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja [az érintett önkéntes hozzájárulása.]  Az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig.  

* A sütit a felhasználó képes törölni saját eszközéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Bővebb tájékoztató az Adatkezelő „Süti (cookie) tájékoztatójában” olvashat, amelyet itt érhet el: Süti tájékoztató

4. Az adatkezelés módja

A Társaság az adatkezelést az adatoknak a saját nyilvántartásaiban, szoftvereiben történő rögzítésével, a szerverein történő tárolással végzi. Egyebekben a Társaság a személyes adatokat a saját ügyviteli, vállalatirányítási, számlázási rendszerében, más nyilvántartásában, bizonylatokban, szigorú számadású nyomtatványokban elektronikusan vagy papíralapon tünteti fel.

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden szükséges, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelések sor nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, sem pedig profilalkotásra.

6. Személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái


Címzett megnevezése, székhelye
Címzett jogállásaAz adattovábbítás, -hozzáférés indoka, a címzett adatkezelési tevékenysége
Automattic Inc.(WordPress ) (székhely: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110 United States of America)adatfeldolgozóA Weboldal CMS rendszerét (weboldal tartalomkezelő szoftvercsomag) üzemeltető cég.
Automattic Inc.(Woocommerce) (székhely: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110 United States of America)adatfeldolgozóA CMS rendszeren belül a beérkező megrendeléseket kezelő felület, az ehhez szükséges személyes adatokat kezeli.
OTP Mobil Kft. (Simple Pay) (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19, adószám: 24386106-2-42)adatfeldolgozóA Weboldalon lévő bankkártyás fizetőkaput szolgáltató cég.
Progen Kft. (SHERPA) (székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/A, adószám: 10788110-2-43)adatfeldolgozóIntegrált vállalatirányítási rendszer, amely a könyvelési, számviteli feladatok ellátásához szükséges személyes adatokat kezel.
PW Studio Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I. em. 7., adószám: 23306156-2-09)adatfeldolgozóOnline jegyvásárlást biztosítja, az ehhez szükséges személyes adatokat kezeli.
Kboss.hu (Számlázz.hu) (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7, adószám: 13421739-2-41)adatfeldolgozóA Webáruházból rendelt termékek online számla kibocsátásához szükséges személyes adatokat kezeli.
Webomega Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 32. 1. em. 5., adószám: 23720833-1-09)adatfeldolgozóKülső informatikai weboldalfejlesztő, a Weboldal működéséhez szükséges személyes adatokat kezeli.
CTS-INFORMATIKA Számítástechnikai Korlátolt Felelőségű Társaság (székhely: 4029 Debrecen, Maróthy Gy. u 5., adószám: 11154361-2-09)adatfeldolgozóA tárhely és a levelező rendszer szolgáltatásához szükséges személyes adatokat kezel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára is továbbíthatja, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

Az adatfeldolgozó címzettek az érintett személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalnak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Az önálló adatkezelő címzettek, mint harmadik felek a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit saját maguk határozzák meg, a rájuk vonatkozó szabályok szerint, amelynek során önálló döntési jogosultsággal rendelkeznek az adatkezelés tekintetében.

5. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

A jelen pontban meghatározott céllal összefüggésben az érintett személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

6. Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

Jelen pontban tömör, átlátható és érthető módon összefoglaljuk a Társaság adatkezelése kapcsán Önt, mint érintettet megillető jogokat. E jogok gyakorlására vonatkozóan további tájékoztatást kérhet a fentebb ismertetett elérhetőségeinken.

6.1 ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (általános adatvédelmi rendelet 13-14. cikk).

6.2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (általános adatvédelmi rendelet 15. cikk).

6.3 A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (általános adatvédelmi rendelet 16. cikk).

6.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll (általános adatvédelmi rendelet 17. cikk).

6.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek (általános adatvédelmi rendelet 18. cikk).

6.6 A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VAGY TÖRLÉSÉHEZ, ILLETVE AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről (általános adatvédelmi rendelet 19. cikk).

6.7 AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az általános adatvédelmi rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (általános adatvédelmi rendelet 20. cikk). 

6.8 A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen (általános adatvédelmi rendelet 21. cikk).

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (általános adatvédelmi rendelet 22. cikk).

8. Korlátozások

Az Társaságra vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja az általános adatvédelmi rendelet 12–22. cikkében és a 34. cikkében foglalt, valamint a 12–22. cikkében meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (általános adatvédelmi rendelet 23. cikk).

9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (általános adatvédelmi rendelet 34. cikk).

10. Az önt megillető jogok gyakorlásának keretei

10.1 A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG (HATÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet (általános adatvédelmi rendelet 77. cikk).

10.2 A FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (általános adatvédelmi rendelet 78. cikk).

10.3 A TÁRSASÁGGAL VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az általános adatvédelmi rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait (általános adatvédelmi rendelet 79. cikk, Infotv. 23. §).

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

DVSC Kézilabda Kft. Adatkezelő

Kiemelt partnereink